Ostrowo


Położone ok. 800m od Morza Bałtyckiego między Karwią a Jastrzębią Górą, na Kępie Ostrowskiej w sąsiedztwie pradoliny Czarnej Wody.

W Ostrowie zaczyna się ścieżka dydaktyczna prowadząca do rezerwatów przyrody Bielawskiego Błota.

Przy drodze wojewódzkiej 215 znajdują się dwa kąpieliska nadmorskie. W 2012 r. kąpielisko Ostrowo (wejście nr 35) spełniało wytyczne wymogi jakościowe dla wody w kąpielisku Unii Europejskiej.

Sołectwo Ostrowo ma największą spośród jednostek pomocniczych Władysławowa powierzchnię.